Voorzitter aan het woord

Naam

Jan Vandeberg

Leeftijd

56

Woonplaats

Kinrooi

Club

FC Maasland NO

Enkele open vragen

Dag Jan, stel jezelf eens even voor?
Ik ben Jan Vandeberg, 56 jaar, gehuwd met Tinny Vandeninden en vader van drie voetballende zonen: Ward, Ferre en Robbe. Professioneel ben ik directeur Mens en Organisatie bij Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak te Maaseik.

Hoe is het om voorzitter te zijn van FC Maasland NO en vertel je verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter?
Onze club telt meer dan 400 voetballende leden, een 60-tal vrijwilligers, vele ouders en supporters. Dit betekent dat er wekelijks meer dan 1000 mensen “betrokken” zijn bij de club. Een erg grote familie en ik zou durven stellen dat een voetbalvereniging eerder een KMO is. Zo voel ik het ook steeds meer aan. Als voorzitter ben je dagelijks in de weer om alles in goede banen te leiden, vrijwilligers te zoeken en te motiveren, brandjes te blussen,…. Gelukkig hebben wij een keihard werkend hoofdbestuur waar de taken goed verdeeld zijn.

Hoelang ben je nu al voorzitter?
Ik ben 7 jaar voorzitter van FC Maasland, voordien was ik 15 jaar penningmeester van Blauwvoet Kessenich.

Wat maakt de club FC Maasland NO zo uniek voor je?
Het unieke aan onze club is dat het een fusieclub is van drie clubs en sinds vorig jaar sloot ook de jeugdwerking van Hoger Op Molenbeersel aan waardoor er in de gemeente Kinrooi één gemeenschappelijke jeugdwerking is. Wij kiezen dan ook resoluut voor de eigen jeugd. Momenteel komt 80% van de spelers van onze twee eerste elftallen en de beloften uit de eigen jeugdwerking of zijn woonachtig in onze gemeente. Maar minstens even belangrijk is onze visie dat iedereen bij FC Maasland NO moeten kunnen voetballen op zijn/haar niveau. Dit betekent dat wij alles in het werk zullen stellen om dit te organiseren met een provinciale – als gewestelijke competitie. Dit seizoen brengen wij 33 teams in competitie.

Wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt?
Sportieve hoogtepunten zijn er jaarlijks: de mooie prestaties van onze jeugdteams, het resultaat van een sterke opleiding door onze geschoolde jeugdtrainers stralen af in de regio. Onze TVJO met zijn team jeugdcoördinatoren leveren sterk werk af! Hopelijk kunnen we met onze senioren in de komende jaren ook een reeks stijgen want 2de provinciale is toch wel de ambitie van onze club als dit tenminste kan met eigen jeugdspelers.
Natuurlijk hebben we ook onze moeilijke momenten gehad. Het is dan vooral belangrijk om aan zelfevaluatie te doen, kritisch te zijn en te leren uit de fouten die gemaakt werden.

Hoe staat de club er in het algemeen voor (sportief en financieel)?
Sportief denk ik dat wij aan het oogsten zijn: het resultaat van de jeugdwerking is heel zichtbaar in de eerste elftallen en de beloften. De komende seizoenen zal dit steeds zichtbaarder worden. Financieel slaan we ons er door. Het blijft hard werken om het budget jaarlijks rond te krijgen. Kinrooi is een vrij kleine gemeente met weinig industrie. Dit maakt het een stuk moeilijker om sponsoren aan te trekken. Het lidgeld werd de afgelopen 7 seizoenen niet aangepast. Dit is echter niet houdbaar in de toekomst.

De corona heeft het voor heel wat clubs moeilijk gemaakt, hoe loopt dit voor FC Maasland NO?
Tijdens de corona hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen en, als het mocht, de trainingen voor onze jeugdspelers blijven organiseren. Dit werd door de ouders ten zeerste geapprecieerd, want heel veel vrijetijdsbesteding was er niet het afgelopen anderhalf jaar. Dit had wel tot gevolg dat onze kosten

kosten bleven doorlopen en er naast het ontvangen lidgeld geen enkele bron van inkomsten was. Zonder de financiële steun van de gemeente Kinrooi en Voetbal Vlaanderen zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Ik had ook wel schrik dat een aantal vrijwilligers zouden afhaken maar dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben begin september een vrijwilligersfeest georganiseerd als een startmoment om iedereen te motiveren! En dat heeft gewerkt.

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je je zorgen over maakt?

De grootste uitdaging blijft de zoektocht naar vrijwilligers en jeugdtrainers. Het wordt steeds moeilijker om mensen te motiveren om zich te engageren. Ik denk dat we enkel kunnen slagen in onze zoektocht als we mensen persoonlijk aanspreken met een concrete opdracht. Het werkt niet meer om mensen te vragen om vrijwilliger te worden zonder duidelijk omschreven taken.

Hoe ziet de toekomst binnen de club er uit wat betreft de jeugdopleiding?

Onze jeugdopleiding telt momenteel bijna 300 voetballende leden. Alles loopt prima maar de zoektocht naar jeugdtrainers is en blijft een stevige uitdaging. Enkele jaren geleden hebben wij in onze club de kans gehad om de opleidingen getuigschrift B en C, alsook UEFA B te organiseren.  Dit was laagdrempelig en had tot gevolg dat er vele trainers deelnamen. Hopelijk kunnen we dit nog eens herhalen!

Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen en eventueel tot een fusie moeten overstappen?

De gemeente heeft beloofd dat er middelen voor een kunstgrasveld zouden vrijgemaakt worden als er één gemeenschappelijke jeugdopleiding is en dat is vorig jaar gerealiseerd, met name de jeugdwerking van Hoger Op Molenbeersel is geïntegreerd in FC Maasland NO. We hebben dan ook de verwachting dat er zo snel als mogelijk een kunstgrasveld als trainingsveld kan aangelegd worden. Dit is noodzakelijk om een kwalitatieve jeugdopleiding te kunnen blijven aanbieden.

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven?

Elke trainer heeft zijn positieve bijdrage geleverd aan de verdere uitbouw van onze club.
Onze eerste trainer Stefan Saelmans had de moeilijke taak om de spelers van drie clubs te integreren in de fusieclub. Hij deed dit voortreffelijk!
Davy Schetz was gedurende drie seizoenen onze hoofdtrainer met als hoogtepunt de promotie naar 2de provinciale. Helaas was de spelersgroep nog niet sterk genoeg voor een langer verblijf in 2de provinciale. Ik heb nog steeds veel respect voor het werk van Davy Schetz.
Didier Gumienny is ondertussen ook bezig aan zijn derde seizoen en zijn aanpak werkt: enerzijds duidelijke directe communicatie en opdrachten naar de spelers en bestuur maar anderzijds echt in de groep kunnen staan. Didier is voor ons de juiste trainer op het juiste moment.

Waar moet een hoofdtrainer binnen FC Maasland  NO aan voldoen?

Een hoofdtrainer binnen onze club moet de visie van de club onderschrijven en bereid zijn om te werken met de eigen jeugd. Een trainer die afkomt met een lijstje van spelers die wij moeten halen hoort niet thuis in FC Maasland NO. Verder vinden wij open communicatie erg belangrijk. Duidelijker kan een club toch niet zijn?

Wat vind je van de reeksen?

De samenstelling is altijd een bron van discussie en je kan toch niet voor iedereen goed doen. Wij zijn tevreden en hebben veel respect voor de vrijwilligers die vanuit Voetbal Vlaanderen dit alles in goede banen trachten te leiden.

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal 3de provinciale en de beloften komend seizoen (2021 -2022)?

Eerste elftal 3de provinciale: Top 5 en eindronde spelen
Beloften: kampioen

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal 4de provinciale komend seizoen (2021 -2022)?

Het is ons eerste seizoen na de ‘mislukking’ 4 seizoenen geleden. Ik hoop dat we een rustig seizoen kunnen meemaken met af en toe een leuke overwinning. De tiende plaats zou prachtig zijn.

Persoonlijk

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld wat betreft sportief beleid en welke vereniging juist niet?

Elk club doet haar best en werkt met de mogelijkheden die ze heeft. Ik ga geen oordeel vellen over het werk van onze collega’s.

Hoe is de onderlinge samenwerking met de clubs uit de omgeving?

De samenwerking is prima. De meest nabije club is Hoger Op Molenbeersel en de verstandhouding betreffende de gemeenschappelijke jeugdwerking is optimaal. Natuurlijk is er nog wel gezonde rivaliteit rond het eerste elftal maar dat hoort zo!

Kort

Wat verwacht je van Provinciaal Voetbal Limburg?

Jullie zijn goed bezig, volhouden!

Wie van je club wil je graag in de bloemetjes zetten?

Het bestuur en de vrijwilligers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven verdienen zeker een pluim. Maar ook alle spelers, trainers en ouders wil ik van harte bedanken voor het vertrouwen in onze mooie club.

Wil je als voorzitter ook graag aan het woord?

Neem dan zeker contact op met ons! We bezorgen jou de vragenlijst, deze vul je in en stuur je opnieuw naar via mail op info@provinciaalvoetballimburg.be 

Archieven

P