Oktober

Naam

Patrick Nulens

Leeftijd

49

Woonplaats

Zonhoven

Club

Zonhoven United fc

Enkele open vragen

Dag Patrick, stel jezelf eens even voor

49 jaar, afkomstig uit Overpelt, sinds 2000 in Zonhoven. Samenwonend met Uschi Vanhove, geen kinderen.
Hoofd Operaties bij De Lijn Limburg
Tennis is naast het voetbal een andere sportieve hobby !

Hoe is het om voorzitter te zijn van Zonhoven United FC en vertel je verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter

Voorzitter zijn van deze club geeft veel voldoening omdat we sinds de fusie zowel met de jeugd als met de eerste ploeg ambitieus kunnen zijn en er voor iedere jeugdspeler plaats is om op zijn niveau zijn favoriete sport te beoefenen.

Hoelang ben je nu al voorzitter

12de seizoen, 10 bij Zonhoven VV, nu 2de bij United

Hoe kwam de fusie tot stand

Het fusie-idee leefde al een aantal jaren en kreeg geleidelijk aan vorm. Belangrijkste stap was dat we in het seizoen 2018-2019 al beslisten om beide jeugdwerkingen te verenigen tot United. Dit werd een zeer geslaagde samenwerking die een belangrijke hefboom was om tot de volledige fusie over te gaan.

Wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt

Hoogtepunt sportief: 2de periodetitel vorig seizoen seizoen: bekroning van jarenlang hard werken en iets opbouwen.

Hoogtepunt extra-sportief: het tot stand komen van de fusie tot Zonhoven United FC.

Dieptepunt: egoïsme van (gelukkig) enkelingen die enkel met zichzelf bezig zijn, zich boven het clubbelang stellen, zonder enige vorm van respect voor de talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de club

Hoe staat de club er in het algemeen voor (sportief en financieel)

Een fusie van 2 gezonde 1ste provincialers schept mogelijkheden op beide vlakken. Maar dit gaat niet vanzelf. Dit vergt veel inspanningen van het clubbestuur om alles vlot te laten verlopen.

De corona heeft het voor heel wat clubs moeilijk gemaakt, hoe is dit gegaan voor Zonhoven United

Dit geldt voor alle clubs, ook voor United.
Het voortijdig stopzetten van de competitie, het niet kunnen organiseren van 3 grote activiteiten, het wegvallen van pukkelpop waar we jaarlijks met een 200 vrijwilligers aan de slag zijn, … heeft zware financiële gevolgen gehad.
Al onze leden hebben op diverse manieren solidair een bijdrage geleverd om deze moeilijk periode te overbruggen.

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je je zorgen over maakt

3 belangrijke doelstellingen:
– Nieuwe accommodatie bouwen vanaf mei 2021
– Binnen 3 seizoen met 1ste ploeg naar 3de amateur promoveren
– Met de jeugdacademie groeien naar interprovinciaal niveau

Zorgen maak ik me soms over een aantal maatschappelijke evoluties:
– Toenemende agressiviteit, ook langs de voetbalvelden
– Verindividualisering, mensen zijn veel teveel met zichzelf bezig

Hoe ziet de toekomst binnen de club er uit wat betreft de jeugdopleiding

Zie hierboven ivm interprovinciaal voetbal.
United moet wel een club blijven waar plaats is voor elk niveau, ook gewestelijk. Het familiale karakter moet behouden blijven.

Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen en eventueel tot een fusie moeten overstappen

De gemeente en bij uitbreiding andere overheden moeten volgens mij sportverenigingen met een kwalitatieve werking veel meer ondersteunen. Fusies zijn een natuurlijke beweging, er is geen plaats meer voor zoveel voetbalclubs. Die zijn allemaal ontstaan toen er weinig aanbod was aan andere sporten. Dat landschap is helemaal veranderd met een veel gevarieerder aanbod aan sporten waar iedereen aan deelneemt.
Clubs vervullen een belangrijke maatschappelijke rol en verdienen veel meer logistieke en financiële steun van de overheden.

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven

Marc Forier en Dirk Daelmans

Waar moet een hoofdtrainer binnen Zonhoven United FC aan voldoen

Visie van de club volgen met de middelen die ter beschikking gesteld worden. Openstaan om jonge clubtalenten de kans te geven om door te groeien naar de A-kern.

Wat waren je verwachtingen als voorzitter van het eerste elftal afgelopen seizoen 

Een eindrondeticket, dat is gerealiseerd, maar helaas is de eindronde door de gekende omstandigheden niet doorgegaan.

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal dit seizoen

Een bijzonder sterke reeks met eer dan een handvol titelkandidaten. We moeten de ambitie hebben om opnieuw te strijden voor een eindrondeticket.

Zonhoven United heeft ook een B elftal in 4de provinciaal. Waarom zijn jullie hiermee begonnen

Om na de fusie zoveel mogelijk spelers de kans te geven om bij United te blijven, vooral de eigen opgeleide spelers die een stap tekort komen om naar United A te reiken.

Wat waren je verwachtingen als voorzitter van het B elftal afgelopen seizoen

Een rustig/stabiel seizoen draaien met een erg jonge ploeg zonder ervaring met in een 1ste elftal te spelen.

Wat verwacht je als voorzitter van het B elftal dit seizoen

Dezelfde samenhang/sfeer binnen de ploeg behouden (is top) en sportief in de linker kolom eindigen.

Wat vind je van de reeksen van het A en B elftal?

Evenwichtige reeksen, het zal tot de laatste speeldag een strijd worden voor de titel, eindronde-, en dalerstickets

Persoonlijk

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld wat betreft sportief beleid en welke vereniging juist niet

Wel: Bocholt VV
Niet: clubs zonder jeugdwerking

Hoe is de onderlinge samenwerking met de clubs uit de omgeving?

Na de fusie draait de samenwerking met andere clubs op een wat lager pitje gezien alle energie nodig is om de fusie alle kansen op slagen te geven.
De naam United is echter bewust gekozen om andere samenwerkingsvormen mogelijk te maken in de toekomst.

Kort

Wat verwacht je van Provinciaal Voetbal Limburg

Platform met helicopterview over het provinciaal voetbal, extra mogelijkheid om onze club kenbaar te maken

Wie van je club wil je graag in de bloemetjes zetten

Alle vrijwilligers, zonder onderscheid, die zijn de grote motor van onze club.

Wil je als voorzitter ook graag aan het woord?

Neem dan zeker contact op met ons! We bezorgen jou de vragenlijst, deze vul je in en stuur je opnieuw naar via mail op info@provinciaalvoetballimburg.be 

Archieven

P