DECEMBER

Naam

Patrick Verreyt

Leeftijd

54

Woonplaats

Lommel

Club

Lommel United Women Soccer

Enkele open vragen

Dag Patrick, stel jezelf eens even voor?
Ik ben Patrick Verreyt, 54 jaar oud, de partner van Marleen Claes , vader van 2 dochters Kimberly 27 jaar en Emily 21 jaar en op 12 april 2020 grootvader geworden van mijn eerste kleinzoon Vic. Ik ben tewerkgesteld bij ZF Windpower Antwerpen te Lommel.

Hoe is het om voorzitter te zijn van Lommel United WS en vertel je verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter?
De toenmalige jeugdvoorzitter heeft mij gevraagd of ik het zag zitten om de functie van voorzitter over te nemen. De vorige voorzitter had namelijk gezondheidsproblemen. Ik heb hierover een gesprek gehad met hem om zijn goedkeuring te krijgen. Hij ging hier dadelijk mee akkoord dat ik zijn functie zou overnemen. Als voorzitter probeer ik een coördinerende rol te vervullen en bij te springen waar nodig want de uiteindelijke eindverantwoording ligt bij mij. Als voorzitter ben je maar zo goed als de zwakste schakel van het geheel en probeer je alles op een zo hoog mogelijk niveau op te krikken.

Hoelang ben je nu al voorzitter?
Sinds 2014 ben ik voorzitter. 

Wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt?
Hoogtepunt is dat we zowel met het A team als het B team de finales mochten spelen van de Beker van Limburg in het seizoen 2018-2019 met een tweede plaats voor ons B-team en een derde plaats voor ons A-team.
Dieptepunt is dat we in het seizoen 2017-2018 laatste eindigden in 2e provinciale met 3 punten en deze 3 punten tot stand kwamen door een forfait van de tegenstander.

Hoe staat de club er in het algemeen voor (sportief en financieel)?
Sportief is de ambitie om op termijn terug te keren naar het nationale voetbal zoals in het verleden. Door de corona pandemie zijn er de mogelijkheden niet geweest om ons A team op de nodige plaatsen te versterken. Daar er geen gesprekken mochten doorgaan om zo een gooi te kunnen doen naar de titel in 1e provinciale, zal er dit seizoen gekeken worden waar het schip strandt. Alles mag maar niets moet ! Financieel is het voor ons goed uitkijken want wij zijn 1 van de zeer weinige vrouwenclubs die volledig autonoom zijn en dus zelf instaan voor het beheer en onderhoud van de eigen accommodatie. Het voordeel is dan ook dat alles wat er gedaan wordt van activiteiten ten voordele is van de dames. Ook huisvesten wij 2 verenigingen (Dorperheide boys cafevoetbal en dartsclub de Mooie Molen) in onze accommodatie waarvan de opbrengsten voor onze club zijn.

De corona maakt het voor heel wat clubs moeilijk, hoe loopt dit voor Lommel United WS?
De coronapandemie hakt er serieus in zoals waarschijnlijk bij alle voetbalclubs. Daar de kantines moeten gesloten blijven zitten wij momenteel zonder inkomsten terwijl de vaste onkosten blijven doorlopen. Onlangs hebben we een wafeldag georganiseerd, volledig coronaproof, om toch wat inkomsten te hebben.

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je je zorgen over maakt?
Ik zie de toekomst positief in wel op voorwaarde dat de maatregelen rond corona niet al te lang meer mogen duren.

Hoe ziet de toekomst binnen de club eruit wat betreft de jeugdopleiding?
Wat de toekomst van de jeugdopleiding betreft, heb ik er een goed oog in. Ook zijn wij gestart met de UEFA Disney Playmakers om jonge meisjes van 5 tem 8 jaar op een sprookjesachtige manier te leren voetballen. Hopelijk resulteert dit om jonge meisjes te kunnen aansluiten bij onze club. Ook is onze jeugd in goede handen en worden er steeds kwaliteitsvolle trainingen gegeven door gediplomeerde trainers.

Momenteel hebben jullie 2 dameselftallen en 1 meisjes jeugdteam (u13)? Waarom de keuze om een damesclub op te richten?
Dames hebben ook recht op voetbal en voor sommigen is de drempel te groot om zich aan te sluiten bij een club waar ze bij de jongens moeten voetballen. Ook hebben dames op termijn geen toekomst meer bij ploegen die geen dameselftallen hebben omdat zij op een bepaalde leeftijdsgrens moeten stoppen met voetballen.

Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen?
Stad Lommel zorgt voor jaarlijkse subsidies voor de club wat ook noodzakelijk is om de club draaiende te houden.

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven?
Jean-Pierre Coninckx en de huidige trainersstaf met Ronny Marcoen, Kevin Van Rompay en Stefanie Heeren maken ook een sterke indruk op mij.

Waar moet een hoofdtrainer binnen Lommel United WS aan voldoen?
Een trainer moet een duidelijke visie hebben over voetbal en proberen de doelstellingen van de club te behalen.

Wat waren je verwachtingen als voorzitter van het eerste en het tweede elftal afgelopen seizoen?
Wat het afgelopen seizoen betreft voor het eerste elftal hebben we stappen voorwaarts gezet om onze doelstellingen te behalen. Het is zo dat we bezig zijn met een meerjarenplan en niet van vandaag op morgen de doelstellingen moeten behalen. Wat het tweede elftal betreft is het de bedoeling om te leren voetballen om zo de kloof met het eerste elftal kleiner te maken.

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste en het tweede elftal dit seizoen?
Voor het eerste elftal dat er weer stappen voorwaarts gezet worden naar de doelstellingen. Het tweede elftal is een zeer jonge groep die stappen maken om zo de kloof met het eerste elftal kleiner te maken.

Wat vind je van de reeks van het eerste en het tweede elftal?
De kloof tussen 1ste en 2de provinciale is nogal groot. Ploegen die promoveren van 2de naar 1ste provinciale hebben het seizoen daarna veel problemen om zich te kunnen handhaven. Daarom dat er ook ploegen zijn die niet willen promoveren naar 1ste provinciale wat ik wel betreur.

Persoonlijk

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld wat betreft sportief beleid en welke vereniging juist niet?
Ik hou me niet bezig met andere clubs. Elke club heeft zijn eigenheid en visie. Ik probeer met Lommel United WS stappen voorwaarts te zetten om zo een club te creëren waar het aangenaam is om te voetballen en men stappen voorwaarts zet om te leren voetballen.

Veel mensen vinden dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het vrouwenvoetbal, wat is jouw mening hierover?

Vroeger werd er nogal laagdunkend gedaan wat damesvoetbal betrof. De laatste jaren engageren zich meer mensen hiervoor, zoals Niki De Cock en Thomas Jansen, en proberen ze zo om een grote doelgroep aan te spreken. Ook de resultaten van de Red Flames spelen hierin een bepaalde rol.

Hoe is de onderlinge samenwerking met de clubs uit de gemeente?
Er is een samenwerkingsakkoord getekend tussen verschillende Lommelse clubs en alle jeugdverantwoordelijken van de Lommelse clubs zitten op regelmatige basis samen om dit nog beter te laten functioneren . Het voordeel is ook dat de stad Lommel hierin ook betrokken partij is om dit te optimaliseren.

Kort

Wat verwacht je van Provinciaal Voetbal Limburg?
Dat er meer aandacht besteed wordt aan het vrouwenvoetbal.

Wie van je club wil je graag in de bloemetjes zetten?
Iedereen van onze club gaande van kantinemedewerkers, onderhoudsmedewerkers, technische staf, bestuur en speelsters om het ONE TEAM ONE DREAM verhaal te helpen realiseren.

Wil je als voorzitter ook graag aan het woord?

Neem dan zeker contact op met ons! We bezorgen jou de vragenlijst, deze vul je in en stuur je opnieuw naar via mail op info@provinciaalvoetballimburg.be 

Archieven

P