JANUARI

Naam

Yves Peeters

Leeftijd

45

Woonplaats

Diepenbeek

Club

KFC Diepenbeek

Enkele open vragen

Dag Yves, stel jezelf eens even voor?
Ik ben Yves Peeters, 45 jaar, woonachtig te Diepenbeek en getrouwd met Kathleen Jollings. Wij hebben 2 zonen, Emile (16 jaar) en Mathisse (11 jaar). De oudste zoon speelt bij de U17 van KFC Diepenbeek, onze jongste zoon heeft voor zwemmen gekozen. Zelf heb ik als jeugdspeler jarenlang gevoetbald bij Rapid Schulen (nu BS Sport)
Sinds 1,5 jaar heb ik een eigen BV opgericht, YPconsilium – wij bieden aan klanten in de privé en publieke sector allerlei diensten aan binnen het domein van informatica: IT management, analyses, project management, IT beheer enz.

Hoe is het om voorzitter te zijn van KFC Diepenbeek en vertel je verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter?
Zelf ben ik nog niet zo lang voorzitter van de club. Voorheen was ik jeugdvoorzitter, doch omwille van Corona vroeg de voormalige voorzitter, Marc Aerts, mij of ik de fakkel wilde overnemen om zo ook een gedeeltelijke verjonging van het bestuur in te zetten. KFC Diepenbeek staat voor heel wat (mooie) uitdagingen, vandaar dat ik ben ingegaan op zijn verzoek. Als enigste overgebleven voetbalclub in Diepenbeek na de laatste fusie in 2018, zijn er duidelijke ambities om verder te groeien.
Enerzijds starten wij dit jaar met de bouw van een nieuw voetbalcomplex inclusief kunstgrasvelden, in samenwerking met de gemeente Diepenbeek. Wij wensen immers aan jong & oud in Diepenbeek en omstreken voetbal aan te bieden in een moderne en functionele accommodatie. Sporten, in casu voetbal, is en blijft nog steeds gezond, ook in tijden van Corona.
Anderzijds wensen wij aan onze jeugd over 2 seizoenen “provinciaal niveau” aan te bieden. Het is immers onze visie om met zoveel mogelijk eigen jeugd onze eerste ploegen te bemannen. Zo wensen wij het niveau en kwaliteit van al onze ploegen – jeugd & fanion – structureel verder op te krikken.

Hoelang ben je nu al voorzitter?
Sinds juni 2020 ben ik voorzitter van KFC Diepenbeek. Zelf ben ik als afgevaardigde/trainer gestart in 2009 bij SK Rooierheide. Vrij snel werd ik er gevraagd om jeugdvoorzitter te worden. Ook na de fusie in 2018 bleef ik deze rol vervullen tot dus mid vorig jaar.

Hoe kwam de fusie tot stand?
In 2016 waren wij gestart met de eerste informele gesprekken met de gemeente Diepenbeek om af te toetsen hoe zij ons konden ondersteunen in onze groei en in een modernere accommodatie. De jeugdwerking groeide immers jaarlijks in aantal leden en de accommodatie werd er te klein. Op een bepaald ogenblik stelde de gemeente voor om de 2 voetbalclubs in Diepenbeek, KVVZ Diepenbeek en SK Rooierheide, te fusioneren. In ruil voor deze fusie wilde de gemeente investeren in één nieuw modern voetbalcomplex. Beide clubs zijn rond tafel gaan zitten en snel was een consensus bereikt. In 2018 was de fusie een feit, KFC Diepenbeek was de naam van de nieuwe club. Het nieuwe bestuur werd samengesteld met een mix van bestuursleden van de 2 “voormalige” clubs

Wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt?
Voor hoogtepunten is het voor mij nog te vroeg daar ik nog maar pas voorzitter ben. De thuismatch van onze damesploeg tegen KV Mechelen voor de Beker van België afgelopen zomer was wel een topmoment.
Dieptepunt momenteel is natuurlijk Corona. Jong en oud moeten nu reeds voor maanden hun favoriete hobby missen. Enkel met de jeugd tem 12 jaar vinden nog wekelijks 2 trainingen plaats. Op menselijk en financieel vlak hakt Corona hard in. Ik hoop dan ook dat we allen snel een perspectief gaan krijgen om voetbal voor iedereen terug op te starten. Ook voor de supporters die de vele “praatjes”langs de plein en in de kantine dienen te missen.

Hoe staat de club er in het algemeen voor (sportief en financieel)?
Met meer dan 400 actieve leden momenteel staat KFC Diepenbeek er sportief goed voor. Vanuit de jeugd zien we meer en meer potentiële speelsters en spelers zich voor de eerste ploegen (dames & heren) aandienen. Het geloof en vertrouwen om op sportief vlak nog beter te zullen doen in de komende jaren zijn aanwezig binnen de club. Niettegenstaande deze sportieve ambities blijft “recreatief” voetbal even belangrijk. Ook voor spelers met een beperking (g-voetbalploeg) willen we ons steeds blijven inzetten. Op financieel vlak heeft Corona voor een immense uitdaging gezorgd. Gelukkig dat de gemeente Diepenbeek ons volledig steunt in de aanleg & bouw van een nieuw modern voetbalcomplex. Ditlaatste is van uitermate belang om onze sportieve ambities kracht bij te kunnen zetten.

De corona maakt het voor heel wat clubs moeilijk, hoe loopt dit voor KFC Diepenbeek?
Corona heeft ons heel wat inkomsten doen mislopen: denk maar aan de opbrengsten van de kantines en sponsoring van wedstrijdballen. Daarnaast zijn ook evenementen niet kunnen doorgaan zoals enkele eetdagen, quiz-avond en een groot jeugdtornooi. De vaste kosten zoals elektriciteit, onderhoud van de velden, bondsbijdragen en taksen daarentegen zijn wel blijven doorlopen. We proberen aan de hand van extra activiteiten zoals een afhaalpasta moment het begrotingstekort te reduceren. Als goed bestuur was er enige financiële reserve opgebouwd de afgelopen jaren, doch deze smelt als sneeuw voor de zon zolang Corona met de daaraan gekoppelde maatregelen blijft duren.

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je je zorgen over maakt?
Niettegenstaande Corona zie ik de toekomst van KFC Diepenbeek positief tegemoet. Er staan ons enkele mooie verwezenlijkingen te wachten die ons sterk zullen “wapenen” voor de toekomst. Belangrijk hierbij is om als “goede huisvader” steeds goed te waken opdat er voldoende financiële middelen aanwezig blijven zijn en dat ze ook effectief zullen worden aangewend om onze ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Hoe ziet de toekomst binnen de club er uit wat betreft de jeugdopleiding?
Ook hier heb ik er een goed oog in. Onze jeugd is in goede handen en er worden steeds kwaliteitsvolle trainingen gegeven door enthousiaste en bekwame trainsters & trainers. Onze jeugd kent een jaarlijkse aangroei in aantal leden. Ook merken we dat elk jaar meer en meer meisjes zich aansluiten bij onze club. Onze inspanningen om voetbal te promoten in de Diepenbeekse scholen zal ongetwijfeld verder zijn vruchten afwerpen.

Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen en eventueel tot een fusie moeten overstappen?
De samenwerking met de gemeente Diepenbeek is momenteel goed. Niettemin pleit ik ervoor om sportverenigingen met een duidelijke structuur en kwalitatieve werking beter te laten ondersteunen door de diverse instanties in België. Verenigingen spelen immers een belangrijke “maatschappelijke” rol en hebben mijns inziens daarom recht op meer financiele middelen van de overheden om ze in hun dagdagelijkse activiteiten te ondersteunen.

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven?
België kent heel wat goede trainers, ieder met zijn specifieke accenten. Het is daarom moeilijk voor mij om er eentje uit te kiezen. Toch wil ik hier even onze huidige T1, Yannick Digneffe, in de schijnwerper plaatsen daar hij samen met zijn sportieve entourage momenteel prachtig werk levert bij de club. Van de huidige spelersgroep heeft hij een hecht team gekneed waarvan hij de groep maar zeker ook elk individu sterker laat presteren door zijn immer positieve coaching en sterk motivatievermogen. Daarnaast blijft hij oog houden voor aankomend jeudig talent binnen de club en geeft ze keer op keer kansen. Voordat Corona hard toesloeg woonde Yannick wekelijks minstens een jeugdtraining en/of -wedstrijd bij.

Waar moet een hoofdtrainer binnen KFC Diepenbeek aan voldoen?
Een hoofdtrainer moet een duidelijke visie hebben over voetbal en de spelers zo kunnen stimuleren om het maximale rendement uit de ploeg te halen. Daarnaast is doorstroming van de jeugd naar de eerste ploeg een uitermate belangrijke doelstelling van de club om deze jaarlijks effectief te realiseren. Regelmatige afstemming en opvolging bij de jeugd dienen daarom plaats te vinden.

Wat vind je van de reeksen (Heren A-B en dames A-B )?
Vrij evenwichtige reeksen met heel wat gelijk opgaande en dus spannende wedstrijden.

Wat waren je verwachtingen als voorzitter van het eerste elftal dit seizoen? (Heren A-B en dames A-B )?
Mijn persoonlijke ambitie voor de heren A-ploeg was om in de top 3 te spelen en indien de kans zich aanbood om kampioen te worden. Voor de B-ploeg ligt dit anders: na de fusie wilden wij zoveel mogelijk spelers de kans bieden om bij de club te blijven. Voor de dames A-ploeg was mijn wens om een rustig/stabiel seizoen te draaien terwijl wij de jongere speelsters alsook de dames die pas gestart waren met voetbal in de B-ploeg alle kansen tot ontplooiing wilden aanreiken

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal volgend seizoen (2021 -2022) (Heren A-B en dames A-B )?
Uiteraard blijf ik een goede sfeer en samenhang belangrijk vinden. Door Corona zou ik op het eerste zicht de huidige sportieve ambities niet veel bijsturen. Promotie van onze heren A-ploeg naar 2e provinciale en meer jeugdig talent de kans geven bij de beloften alsook in de B-ploeg worden vooropgesteld. Bij de dames zou ik graag stap voor stap verder willen groeien: enerzijds in niveau, anderzijds in ledenaantal en doorstroming van jonge meisjes vanuit de eigen jeugd naar de damesploegen.

Persoonlijk

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld wat betreft sportief beleid en welke vereniging juist niet?
Ik vind het niet gepast om uitspraken te doen welke club(s) geen goed voorbeeld zouden geven wat betreft sportief beleid. Persoonlijk hecht ik meer waarde aan clubs met een jeugdwerking dan zonder.

Hoe is de onderlinge samenwerking met de clubs uit de omgeving?
Met een aantal clubs uit de omgeving hebben we reeds een goede samenwerking op vlak van deelname aan jeugdtornooien en vriendschappelijke wedstrijden. Andere samenwerkingsmogelijkheden sluit ik niet uit in de toekomst.

Hoe voelt het om voorzitter te zijn van een heren en dames team?
Voetbal is één van de mooiste sporten, zowel voor meisjes als jongens. Het doet me dan ook veel plezier dat we aan beide doelgroepen perspectieven kunnen aanbieden, om vanuit de jeugd door te groeien naar een “volwassen” ploeg en dit binnen dezelfde club in Diepenbeek.

Veel mensen vinden dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het vrouwenvoetbal, wat is jouw mening hierover als voorzitter van een damesteam?
Met de puike prestaties van de Red Flames begint damesvoetbal terecht meer en meer aandacht te krijgen. Toch vind ik dat we voetbal voor meisjes en dames nog meer kunnen & moeten promoten. Samen met enkele dames binnen onze club wil ik dit jaar bekijken welke initiatieven wij als club wensen te nemen om vrouwenvoetbal verder te laten groeien in Diepenbeek.

Kort

Wat verwacht je van Provinciaal Voetbal Limburg?
Een platform waar heel veel clubs zich kunnen profileren en zich laten informeren met allerlei tips en tricks die van nut kunnen zijn

Wie van je club wil je graag in de bloemetjes zetten?
Alle trainers en vrijwilligers die vele uren “vrije” tijd opofferen voor onze club !

Wil je als voorzitter ook graag aan het woord?

Neem dan zeker contact op met ons! We bezorgen jou de vragenlijst, deze vul je in en stuur je opnieuw naar via mail op info@provinciaalvoetballimburg.be 

Archieven

P